disinformation Cartoons

Because I Don't Believe
Because I Don't Believe
Facebook on the hot seat
Real Life Horror Movie
Real Life Horror Movie
Facebook flow of misinformation
Facebook flow of misinformation
Facebook Damage
Facebook Damage
Social Megaphones
Social Megaphones
Facebook and Instagram
Anti-vaxxer Fun
Anti-vaxxer Fun
Homicides Last Year
Homicides Last Year
Cowtoon Sign
Cowtoon Sign
Twitter Evolution
Twitter Evolution