Ukraine President Yanukovych Drunk
Cartoon by Christo Komarnitski, Bulgaria