Bin Laden, snake charmer
Cartoon by Riber Hansson, Svenska Dagbladet, Sweden