Miami Terror
Cartoon by Cardow, The Ottawa Citizen