Dos Euros
Cartoon by Christo Komarnitski, Bulgaria