Osama at Sea
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China