Boeing 787
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China