AIG Bonuses
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China