Cypriot euro coin
Cartoon by Christo Komarnitski, Bulgaria