Cartoonist and executioner
Cartoon by Riber Hansson, Svenska Dagbladet, Sweden