Berlusconi Clown Makover
Cartoon by Riber Hansson, Svenska Dagbladet, Sweden