Made In Japan
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China