Guns of America
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China