European Constitution - BW
Cartoon by Christo Komarnitski, Bulgaria