Air Pollution in China
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China