Bush Guarding Guantanamo
Cartoon by Riber Hansson, Svenska Dagbladet, Sweden