Chavez Dies
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China