European Union & Nobel Peace Prize
Cartoon by Christo Komarnitski, Bulgaria